top of page
 • Bij eventuele verhindering wordt u vriendelijk verzocht de les 24 uur van te voren af te zeggen anders ben ik genoodzaakt de les in rekening te brengen. 
  Bij afmelding zal er een alternatieve afspraak gemaakt worden.

 • Beëindiging van de lessen tijdens de overeengekomen periode is niet mogelijk. Indien de opdrachtgever toch opzegt, worden de resterende lesuren, zoals overeengekomen,  in rekening gebracht volgens het normale tarief en de frequentie van één les per schoolweek.

 • Alle Remedial Teaching tarieven zijn vrij gesteld van BTW

 • Alle prijzen zijn exclusief reiskosten

 • De begeleidings trajecten van Remedial Teaching worden maandelijks achteraf gefactureerd. met uitzondering van de trainingen van “ Ik leer leren”, dezeworden vooraf gefactureerd. Na betaling van de factuur kan uw kind deelnemen aan deze trainingen.

 • De Remedial Teaching vindt 1 of meerdere  keren per schoolweek plaats bij mij thuis. Als er sprake is van een handicap of ziekte kunnen de lessen, in overleg, bij de leerling plaatsvinden. Dan worden er buiten IJsselstein wel reiskosten in rekening gebracht.

 • Na circa 8 weken vindt er een evaluatie plaats met de leerling en de ouder(s) en wordt bepaald of de remedial teaching een vervolg krijgt, of dat er andere stappen ondernomen moeten worden. Denk aan: doorverwijzing naar een orthopedagoog of verlenging van de RT periode.

 • Op verzoek van ouder(s) is het mogelijk om tussentijds te evalueren en /of aan te sluiten bij een gesprek op school. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Buiten IJsselstein worden er reiskosten in rekening gebracht (€0,19 per kilometer) en gelden de bovengenoemde tarieven.

 • RT-praktijk OpMaat behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Remedial Teaching OpMaat IJsselstein
bottom of page