Tarieven
  • Aanmelding en kennismakingsgesprek: Kosteloos

 

  • Begeleidingsplan: €150,-

Opstellen en bespreken, inclusief schriftelijke eind evaluatie en mondelinge toelichting na afloop van het begeleidings traject

 

  • Individuele begeleiding/remedial teaching: €60,- / 60 minuten

45 minuten begeleiding en 15 minuten voorbereiding, evaluatie en verslaglegging

 

  • Overige werkzaamheden: €12,50 / 15 minuten

Denk aan: observatie op school, tussentijds gesprek op school, tussentijds gesprek ouders, telefonisch overleg 

 

  • Training "Ik leer leren"

    • Groepsles vanaf 3 leerlingen, 5x anderhalf uur, inclusief werkboek€190,- p.p.

    • Individuele training, 5x1 uur, inclusief werkboek: €285,-

 

De inschrijving voor de training “Ik leer leren” vindt plaats bij vooruitbetaling, zie ook algemene voorwaardenDe prijzen die worden gehanteerd zijn landelijk vastgestelde prijzen zoals ook na te lezen op de website van “Ik leer leren”.

Remedial Teaching OpMaat IJsselstein