Over

Corrie de Koning

 

 

Gepassioneerd- en gediplomeerd  leerkracht, remedial teacher en coach.

 

Ik ben Corrie de Koning. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Heb als hobby's: zingen, schilderen , tuinieren en lange wandelingen maken met onze hond Prins. 

Vanaf 1975  heb ik met veel plezier als leerkracht voor de groepen 1 t/m 8 gestaan. Daarna heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een andere zorgbehoefte. Zo werkte ik met zieke leerlingen (zowel thuis als op school), een meisje met het syndroom van Down en plusklas leerlingen.

In 1994 heb ik de 2 jarige opleiding  voor Remedial Teaching (RT) gevolgd en afgerond.

In 2012 ben ik afgestudeerd als Reken Specialist. Hierdoor kan  ik leerlingen met rekenproblemen en dyscalculie nog beter begeleiden.

In 2017 rondde ik de opleiding tot " Ik leer leren" coach af. Deze training  is speciaal ontwikkeld om kinderen slimme handvatten te bieden om hun eigen leerstrategie te ontdekken en toe te passen, het huiswerk goed te organiseren en te plannen en om te gaan met spanning en stress.

In 2019 heb ik deelgenomen aan de workshop "Taal in blokjes": een methode die dyslectische kinderen kan ondersteunen op het gebied van spelling en lezen. 

In februari 2019 werd het tijd voor een nieuwe stap: mijn eigen praktijk aan huis.

In een rustige ruimte, huiselijke sfeer en met warme aandacht,  begeleid ik kinderen die vastlopen binnen het reguliere onderwijs. Ik werk veel met ondersteunende materialen, spelletjes, liedjes, tekenen en beweging. 

Door aan te sluiten bij wat een leerling wel kan, het stellen van heldere en haalbare doelen en het vergroten van het zelfvertrouwen, krijgt een kind weer plezier in het leren. Dit is vaak zichtbaar in de school resultaten.

Remedial Teaching OpMaat IJsselstein