top of page
Onderzoeks
Methode

REKENEN:

Aan de hand van een rekenonderzoek (diagnostisch onderzoek) wordt bepaald met welke onderdelen en reken strategieën uw kind nog moeite heeft. Soms is het getalbegrip onvoldoende ontwikkeld of heeft een kind nog onvoldoende door welke strategie het kan gebruiken om een som op te lossen. Met de uitkomsten van het onderzoek ga ik met uw kind op een speelse en doeltreffende manier aan het werk.

Ook is het mogelijk dat de school van uw kind een hulpvraag heeft: in goed overleg ga ik dan met deze hulpvraag aan het werk.

SPELLING:

Aan de hand van een spellingonderzoek bekijk ik welke spelling afspraken uw kind al beheerst en waar de oudste fout ligt. Dit is het startpunt om te komen tot een goede schrijfwijze van de woorden. Tijdens de behandelingen werk ik met de ondersteunende methode van Taal in Blokjes: deze methode is onafhankelijk en kan naast alle taal en leesmethodes worden gebuikt. Ook werk ik bij beelddenkers met BLOON bladen en ga dan uit van het beeld van het hele woord.

Voor meer informatie over deze methode verwijs ik u door naar de website : www.taalinblokjes.nl

Mochten er vermoedens van dyslexie zijn, dan zal ik uw kind doorverwijzen naar een orthopedagoog.

Bij al geconstateerde dyslexie (verklaring) krijgt uw kind manieren aangereikt om tot een zo goed mogelijk spelling- en lees resultaat te komen

 CURSUS: LEREN  LEREN:

Uw kind leert tijdens de training hoe het kan leren, wat het moet weten om gemakkelijk te kunnen leren en waarom leren best leuk kan zijn. Deze training wordt gegeven aan leerlingen vanaf 10 jaar,  uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Het is niet alleen een handig hulpmiddel  voor kinderen met dyslexie, planning- en aandachtsmoeilijkheden, hoogbegaafden en (aanstaande) brugklassers, maar voor alle leerlingen die willen weten hoe ze het beste kunnen leren.

De maximale groepsgrootte is 4 personen.  De training kan ook individueel worden gevolgd.

De (groeps)training bestaat uit 5 lessen van 1,5 uur.

Inhoud van het programma:

  1. Ontdekken van kwaliteiten, leerstijl en de eigen manier van leren

  2. Omgaan met faalangst en motivatie: welke gedachten kunnen je helpen hier goed mee om te gaan

  3. Plannen en organiseren

  4. Omgaan met concentratie: wat moet je nog leren en hoe komt het dat het soms niet lukt

  5. Hoe op een slimme manier je hersenen te gebruiken bij het onthouden van de lesstof.

De training wordt ook individueel aangeboden: hierdoor kan ik beter inspelen op de specifieke situatie van uw kind. Neem gewoon telefonisch contact met mij op: 0645956811 of mail naar: rtpraktijkopmaat@gmail.com

WORKSHOP: PLANNEN EN UITVOEREN:

In deze workshop gaan we, in 2 bijeenkomsten,  onderzoeken hoe er een planning gemaakt moet worden en hoe je je eraan moet houden. Wat zijn de voor - en nadelen van het maken van een planning, waar loop je op vast en hoe kun je dat oplossen. De leerlingen worden met leuke activiteiten uitgedaagd om na te denken  over zichzelf: wat heb ik nodig, wat helpt mij het best. Ze maken met zichzelf afspraken over wat ze in de komende periode anders gaan doen.

Deze workshop is een aanvulling op de training van: "Ik leer leren", maar kan ook los worden gevolgd.

De maximale grootte van de groep is 4 personen. De training kan ook individueel worden gevolgd.

Interesse in deze workshop?

Neem (vrijblijvend telefonisch contact met mij op: 0645956811

Of mail naar: rtpraktijkopmaat@gmail.com

WORKSHOP : MOTIVATIE VERHOGEN:

Vallen de cijfers tegen en is er thuis veel strijd om het huiswerk op te pakken? Gaat je kind niet met plezier naar school? Vertoont je kind uitstel gedrag bij het leren van het huiswerk?

Heb je als ouder geen tijd (of zin) om met het schoolwerk van je kind bezig te zijn?

Misschien is deze 2 daagse workshop van 1 uur dan iets voor jullie!

In deze workshop ga ik met jullie kind op zoek naar de oorzaak van deze lage motivatie. Via allerlei materialen en een test zoeken we naar de oorzaak van de slechte motivatie en gaan we op zoek naar de voordelen van een andere aanpak. De leerling maakt vooral afspraken met zichzelf.

Deze workshop is een aanvulling op de training van: "Ik  leer leren", maar kan ook los worden gevolgd.

De maximale groepsgrootte is 4 leerlingen. De training kan ook individueel worden gevolgd

Interesse in deze workshop?

Neem (vrijblijvend telefonisch contact met mij op: 0645956811

Of mail naar: rtpraktijkopmaat@gmail.com

Voor verdere informatie over dit programma verwijs ik u graag naar de website : www.ikleerleren.nl

Remedial Teaching OpMaat IJsselstein
bottom of page