Onderzoeks
Methode

REKENEN:

Aan de hand van een rekenonderzoek (diagnostisch onderzoek) wordt bepaald met welke onderdelen en reken strategieën uw kind nog moeite heeft. Soms is het getalbegrip onvoldoende ontwikkeld of heeft een kind nog onvoldoende door welke strategie het kan gebruiken om een som op te lossen. Met de uitkomsten van het onderzoek ga ik met uw kind op een speelse en doeltreffende manier aan het werk.

SPELLING:

Aan de hand van een spellingonderzoek bekijk ik welke spelling afspraken uw kind al beheerst en waar de oudste fout ligt. Dit is het startpunt om te komen tot een goede schrijfwijze van de woorden. Tijdens de behandelingen werk ik met de ondersteunende methode van Taal in Blokjes: deze methode is onafhankelijk en kan naast alle taal en leesmethodes worden gebuikt.

Voor meer informatie over deze methode verwijs ik u door naar de website Taal in blokjes.

Mochten er vermoedens van dyslexie zijn, dan zal ik uw kind doorverwijzen naar een orthopedagoog.

Bij al geconstateerde dyslexie (verklaring) krijgt uw kind manieren aangereikt om tot een zo goed mogelijk spelling- en lees resultaat te komen

LEREN  LEREN:

Uw kind leert tijdens de training hoe het kan leren, wat het moet weten om gemakkelijk te kunnen leren en waarom leren best leuk kan zijn. Deze training wordt gegeven aan leerlingen uit groep 7 en 8 van de basischool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Het is niet alleen een handig hulpmiddel  voor kinderen met dyslexie, planning- en aandachtsmoeilijkheden, hoogbegaafden en (aanstaande) brugklassers, maar voor alle leerlingen die willen weten hoe ze het beste kunnen leren.

 

Inhoud van het programma:

  1. Ontdekken van kwaliteiten, leerstijl en de eigen manier van leren

  2. Omgaan met faalangst en motivatie

  3. Plannen en organiseren

  4. Omgaan met concentratie

  5. Hoe op een slimme manier je hersenen te gebruiken

Voor verdere informatie over dit programma verwijs ik u graag naar de website “Ik leer leren“ 

Remedial Teaching OpMaat IJsselstein